Kunngjøring: Reduserte takster for E10 Trældal-Leirvik

I prop 47 S (2020-2021) innstilling 174 S (2020-2021) er «Tilskudd for reduserte bompenger utfor byområder» for 2020 økt med ytterligere 277 millioner. 138,5 millioner kroner skal knyttes til gjeldsreduksjon for permanent takstreduksjon i bomstasjon på E10 -Leirvik ved Trældalstunellen, som er en del av E6 Hålogalandsbrua/E10 Trældal- Leirvik.


04.03.202109:08 Christine Bussoli

 

Takstvedtak
Denne bevilgningen gir grunnlag for å kunne gjennomføre en takstreduksjon på 50 prosent innenfor rammene for takst og innkrevingstid som er gitt i Prop 117 S (2011-2012).
Narvik kommune og Nordland Fylkeskommune har sluttet seg til dette og som følge av det kan takstene settes ned 04.03.2021 klokken 00:01

Nye takster E10 Leirvik-Trældal:

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Ordinære Kjøretøy Ordinære Kjøretøy Nullutslippskjøretøy med AutoPass avtale og brikke Nullutslippskjøretøy med AutoPass avtale og brikke
Takst fra 04.03.21 00.01 Kr. 22,00 Kr. 50,00 Kr.0,00 Kr.0,00

Takstgrupper:
Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillat totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. Kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt.

Nullutslippskjøretøy er en felles betegnelse for elbiler og hydrogenbiler.
Uten elektronisk brikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy blir belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

Takstendringen kan påklages til Statens Vegvesen Vegdirektoratet innen 3 uker fra kunngjøring. Klagen sendes til Statens Vegvesen, Vegdirektortet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller til firmapost@vegvesen.no

 

Vedlegg: Takstvedtak

Kunngjøringsdato: 4/3-21

https://unsplash.com/@shahzin_2903?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
Bil i fart, click to open in lightbox