Kunngjøring- Oppstart av bompengeinnkreving E6 Helgeland Sør

Natt til tirsdag 15. september kl 00:00 blir bomstasjonen Fusta, ny E6 i prosjektet E6 Helgeland Sør satt i drift. Trafikantene skal betale for passeringer i begge retninger hele døgnet.

Kunngjøring
08.10.202006:36 Christine Bussoli

Tidligst natt til tirsdag 15. september kl 00:00 blir bomstasjonen Fusta, ny E6 i prosjektet E6 Helgeland Sør satt i drift. Trafikantene skal betale for passeringer i begge retninger hele døgnet.  

 

Bomstasjoner 

Takstgruppe 1 

Takstgruppe 2 

Fusta, ny E6 

kr 26 

kr 63 

Fusta, tidligere E6 

kr 26 

kr 63 

Kommunegrense Grane/Vefsn 

kr 31 

kr 76 

Svenningvatn 

kr 31 

Kr76 

AutoPass-avtale gir rabatt 

 

Tabell 1: Ordinære bompengetakster for Fusta, ny E6. 

Takstgrupper: 

  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. 
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.  

  

Nullutslippskjøretøy: 

 Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt. 

 

Hvis du ikke har AutoPass-avtale kan du lese mer og tegne avtale på Haalogalandsbrua.no 

Betalingsmuligheter: 

Det er to måter å betale for passeringene dine på: med AutoPass-avtale eller med faktura, tilsendt bilens eier i etterkant. 

 

Fritak for betaling 

  • Passasjerer i alle typer kjøretøy 
  • Gående og syklende 
  • Motorsykler og mopeder 
  • Kollektivtransport i konsesjonert rute* 
  • Uniformerte og sivile kjøretøy i tjenesteoppdrag* 

*Fritaket forutsetter gyldig AutoPass avtale og brikke i kjøretøyet. 

 

 

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. 

  

 Klagen sendes Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo. E-post: firmapost@vegvesen.no 

 

Kunngjøringsdato 18.08.20 

Kartutsnitt
, click to open in lightbox
Annonse Helgelendingen og Rana Blad
, click to open in lightbox