Innkreving av bompenger ved Straumsnes i Fauske kommune avsluttes 1/7

Gjennom revidert nasjonalbudsjett 2020 ble det bevilget midler til innfrielse av resterende bompengegjeld i prosjektet RV 80 Røvik–Straumsnes.

Kunngjøring
18.06.202008:24 Christine Bussoli

Innkrevingen vil opphøre ved midnatt 30/6, slik at det er gratis å passere bomstasjonen ved Straumsnes fra og med 1/7.

RV 80 Røvik–Straumsnes
, click to open in lightbox
Annonse Saltenposten og Avisa Nordland
, click to open in lightbox