Innkreving av bompenger ved Tverlandsbrua i Bodø kommune avsluttes

Innkrevingen av bompenger på prosjektet RV80 Løding-Vikan (Tverlandsbrua) avsluttes ved midnatt den 31. mars 2020.

23.03.202013:53 Cato Gaustad

Det innebærer at bilistene har nedbetalt bompengeandelen 6 måneder før tiden, og passerer gratis fra og med 1. april 2020.

Annonse Autopass
, click to open in lightbox