E6 Helgeland - endring av takst- og rabattsystem

23.03.201812:54 Redaktør

Gjennom håndtering av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016)/Prop.1 S (2016–2017) og Innst. 13 S (2016–2017), har Stortinget sluttet seg til regjeringa sitt forslag om å innføre et nytt standardisert takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt, samt tilskuddsordning for reduserte bompengetakster. Målet med omleggingen til nytt system er å effektivisere og å gjøre bompengeinnkrevingen enklere. Lokalpolitiske myndigheter har gitt sin tilslutning til innføring av nytt takst- og rabattsystem for følgende bompengeprosjekter:

  • E6 Helgeland nord
  • E6 Helgeland sør

For ytterligere informasjon henvises til vedlegg. 

Endring av takst- og rabattsystem for E6 Helgeland

, click to open in lightbox