BPS Nord-Nordland Bompengeselskap AS - E6 Helgeland - endring av takst- og rabattsystem

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg over hele landet.

23.03.201812:14 Redaktør
Generelle endringer ved takst- og rabattendringen som gjelder for E6 Helgeland nord og sør:

  • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Nåværende tilleggsavtaler hos E6 Helgeland for å oppnå lokal rabatt blir avviklet.
    AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret. Passeringer med brikke i E6 Helgeland vil fra 1. april bli trukket fra hovedavtalen.
  • Nye takster som gjelder fra 01.04.2018:
E6 Helgeland Nord Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
 Bomstasjoner: Fullpris Fullpris
Skamdal Kr. 13,00 Kr. 31,00
Reinforshei Kr. 18,00 Kr. 44,00

 E6 Helgeland Sør Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
 Bomstasjoner: Fullpris Fullpris
Fusta Kr. 26,00 Kr. 63,00
Kommunegr. Grane/Vefsn Kr. 31,00 Kr. 76,00
Svenningvatn Kr. 31,00 Kr. 76,00

For ytterligere informasjon henvises til annonseringer i dagspresse og vedlegg. Mer informasjon finnes også hos driftsoperatør Ferde AS 

, click to open in lightbox