Årsregnskap for 2020

Regnskaper for konsernet og datterselskapene i 2020

Årsregnskap for 2020
17.08.202114:46 Cato Gaustad

Regnskapene lastes ned til venstre

Morselskapet og konsernet

BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS

BPS Nord - Ryaforbindelsen AS

BPS Nord - Veipakke Salten AS

BPS Nord - Hålogalandsbrua AS

BPS Nord - Troms Bompengeselskap AS

BPS Nord - Helgeland Veiutvikling AS