w

Årsregnskaper 2019

Regnskaper for konsernet og datterselskapene i 2019

Årsregnskaper 2019
15.09.202007:02 Cato Gaustad

Regnskapene lastes ned til venstre

Årsregnskapet morselskapet og konsernet
BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS
BPS Nord - Helgeland Veiutvikling AS
BPS Nord - Veipakke Salten AS
BPS Nord - Hålogalandsbrua AS
BPS Nord - Troms Bompengeselskap AS