Årsregnskaper 2019

Regnskaper for konsernet og datterselskapene i 2019

Årsregnskaper 2019
15.09.202007:02 Cato Gaustad

Regnskapene lastes ned til venstre

Årsregnskapet morselskapet og konsernet

BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS

BPS Nord - Helgeland Veiutvikling AS

BPS Nord - Veipakke Salten AS

BPS Nord - Hålogalandsbrua AS

BPS Nord - Troms Bompengeselskap AS