w

Årsregnskaper 2018

Regnskaper for konsernet og datterselskapene i 2018

Årsregnskaper 2018
09.12.201911:21 Cato Gaustad

Regnskaper for våre datterselskaper

Årsregnskap Bompengeselskap Nord AS
Årsregnskap Nordland Bompengeselskap AS
Årsregnskap Helgeland Veiutvikling AS
Årsregnskap Veipakke Salten AS
Årsregnskap Hålogalandsbrua AS
Årsregnskap Troms Bompengeselskap AS