Regionalt bompengeselskap for Nord-Norge

Bompengeselskap Nord er et regionalt bompengeselskap for Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner.

12.04.201615:27 seria demo

Selskapet eies av fylkeskommunene i Nordland og Troms og Finnmark. Tilsvarende regionale bompengeselskaper finnes for regionene Midt, Sørvest, Øst og Oslo/Akershus.
 

Selskapets virksomhet 

Selskapet skal administrere innkreving av bompenger i samsvar med samtykke fra Stortinget og avtale med Statens vegvesen, herunder også forvaltning av bompengemidler og annen virksomhet som har en naturlig sammenheng med forannevnte virksomhet. Selskapets bompengeprosjekter skal legges til egne aksjeselskaper som eies av selskapet. 

Selskapets virksomhet drives i samsvar med avtaler som selskapet og selskapets datterselskaper inngår med statlige myndigheter.  
 

Om prosjektselskapene i region Nord  
 

Eiere av Bompengeselskap Nord AS
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox