Kunngjøring: Endring av foretaksnavn

Som en del av bompengereformen, og for å gjøre det enklere for bilister å identifisere korrekt bompengeprosjekt, er det gjort følgende navneendringer.

07.09.202114:29 Christine Bussoli

Gammelt foretaksnavn

Nytt foretaksnavn:

BPS Nordland Bompengeselskap AS

BPS Nord- E6 Helgeland AS

BPS Nord- Veipakke Salten AS

BPS Nord- Bypakke Bodø AS

BPS Nord- Helgeland Veiutvikling AS

BPS Nord- FV 78 Toven AS

BPS Nord- Troms Bompengeselskap AS

BPS Nord- Bypakke Harstad AS

Navneendringen har ingen praktisk betydning for deg som bilist. 

 

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash, click to open in lightbox