Kunngjøring: Frist for bud på utstederportefølje region Nord

Bompengereformen medfører at de fem norske bompengeselskapene ikke lenger kan operere både som operatør og brikkeutsteder.

22.02.202112:47 Christine Bussoli

Bompengereformen medfører at de fem norske bompengeselskapene ikke lenger kan operere både som operatør og utsteder. Bompengeselskap Nord AS, med prosjektselskaper, skal derfor avhende sin utstedervirksomhet. Frist for å komme med bud på utstederporteføljen er satt til 22. mars 2021 kl 12:00.

Eventuelt nye interessenter bes snarlig ta kontakt for mer informasjon og gjennomgang av salgsmemorandum.

 

Kontaktpersoner

Mer informasjon om bompengereformen og utstedermarkedet finnes her - https://www.autopass.no/for-bompengebransjen/utstedervirksomheten

 

, click to open in lightbox