w

Vi søker etter Controller

Vil du være med å sikre god kontroll, kvalitet og beslutningsstøtte i et spennende selskap?

Stilling ledig
LinkedIn.com
23.04.201911:30 Cato Gaustad

Vi søker Controller som vil få ansvar for god rapportering og kontroll, sammenstille data til god styringsinformasjon og beslutningsstøtte og bistå med rapportering til ulike interessenter, herunder Statens Vegvesen.

Følgende arbeidsoppgaver vil være sentrale:

 • Delta i arbeidet med løpende økonomisk oppfølging av datterselskaper, herunder finansiering, budsjettering, likviditet og rutiner for rapportering og målstyring
 • Bidra i arbeidet med god internkontroll, herunder arbeide for at GDPR er innarbeidet i hele vår verdikjede og være vår saksbehandler på dette området
 • Påse at våre underleverandører tilfredsstiller kvalitetskrav
 • Bidra til effektivisering og automatisering av forretningsprosesser og transaksjonshåndtering
 • Fagansvar for forretningsområder
 • Bidra inn i samarbeidsløsninger med andre regionale bompengeselskaper og Statens Vegvesen, samt aktivt delta i ulike arbeidsgrupper og fora internt og eksternt
 • Bidra inn i arbeidet med inntekts, og trafikkanalyser
 • Bidra opp mot reformarbeid og gjennomføring, herunder testing og implementering av nye systemløsninger
 •  Håndtere ad hoc oppgaver

I arbeidet vil du utarbeide ulike typer beslutningsgrunnlag, samt delta i endringsprosesser. Rollen vil være en viktig støtte for ledelse og forretningsutvikling, samt bistand i arbeidet rundt virksomhetsstyring, KPI rapportering og risikovurdering.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdanning
 • System og IT kompetanse (ERP og Business Intelligence verktøy/Power BI)
 • Evne til å implementere felles rutiner og prosesser for oppfølging og rapportering
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide effektivt, systematisk og selvstendig
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring

Egenskaper:

Bompengeselskap Nord AS ser etter en motivert og selvstendige person som drives av å levere gode resultater med krav til nøyaktighet og etterrettelighet. Selskapet er i en bransje med styrte rammebetingelser hvor det er viktig med god kommunikasjon, gode samarbeidsegenskaper og evne til å holde retning og tempo oppe over tid. Du er strukturert og analytisk, liker å jobbe operativt med finans, økonomi, kvalitet, intern kontroll og forbedringsprosesser og har god forretningsforståelse.

Vi tilbyr:

Vil tilbyr utfordrende oppgaver i et selskap som har stor samfunnsmessig betydning. Selskapet tilbyr konkurransedyktige betingelser.

For ytterligere opplysninger ta kontakt med administrerende direktør Erling Bortne (957 43 179) eller vår økonomisjef Cato Gaustad (954 93 737).

Søknadsfrist 20.mai. Søknad via LinkedIn.com eller send direkte til post@bomveinord.no

Image by rawpixel.com