Fremtind Service overtar Bompengeselskap Nords AutoPASS-kunder

Fremtind Service, tidligere Fjellinjen Utsteder, har inngått avtale om kjøp av Bompengeselskap Nords om lag 90 000 avtalekunder. Kjøpet betyr at innkreving av bompenger for avtalekunder blir overført fra Bompengeselskap Nord til Fremtind Service.

29.06.202110:43 Christine Bussoli

-  Vi er godt fornøyde med å ha funnet en partner som vil ivareta bilistene i Nord-Norge på en god måte, sier administrerende direktør Erling Bortne i Bompengeselskap Nord.

- Salget er et viktig steg for at selskapet skal oppfylle bompengereformen og utsteder­forskriften, sier han. Etter utgangen av 2021 kan ikke lenger et bompengeselskap eie en AutoPASS-utsteder

- Pengene fra salget av utstedervirksomheten går til nedbetaling av gjeld på bomanlegg i region Nord og kommer således bilister i Nord-Norge til gode, sier Frode Enoksen, styreleder i Bompengeselskap Nord AS.   

 – Bompengeselskap Nords avtalekunder er en god match med de 750 000 kundene Fremtind Service allerede håndterer, sier Richard Vogt, konstituert daglig leder i Fremtind Service.

 Med reformen ønsker myndighetene mer effektiv innkreving og mye innovasjon. Dette kjøpet gjør oss bedre rustet til begge deler, sier Vogt.


En del av hverdagsøkonomien

Etableringen av Fremtind Service følger markedsutviklingen hvor europeiske forsikrings- og finansaktører har bompenger som en del av et stadig bredere tjenestespekter.

 

– Folks transport- og betalingsvaner er i endring og bompenger er en del av hverdagsøkonomien, og vi skal gjøre hverdagen enklere for både privatbilister og bedrifter, ikke bare på Østlandet, men i hele Norge, sier Vogt.

 Sammen med SpareBank 1-bankene og DNB vil Fremtind Service gi kundene oversikt over bompengeavtalen i mobilbanken, løpende trekk fra konto, enklere håndtering ved bilbytte og tilgang på rask veihjelp.

 

Om Fremtind Service

Fremtind Service er Norges største AutoPASS-utsteder. Selskapet har 750 000 AutoPASS-kunder med til sammen 1,1 million biler. I 2020 sørget Fremtind Service for innkreving av
4,5 mrd kroner på vegne av bompengeselskap og ferjeoperatører. Fremtind Service inngikk i mai avtale om å overta avtalekundene til Vegfinans.

Fremtind Service er et heleid datterselskap av Fremtind Forsikring AS. Fremtind Forsikring eies av Sparebank 1 Gruppen (65%) og DNB (35%).

 

Om Bompengeselskap Nord

Bompengeselskap Nord er et regionalt bompengekonsern for Nord-Norge. Morselskapet er eid av fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark.

Bompengeselskap Nord har seks heleide datterselskaper i eierfylkene, omsetter for om lag
1 mrd kroner og forvalter en låneportefølje på 5 mrd. Etter salget av avtalekunder vil selskapet videreføre arbeidet som operatør, det vil si finansiering av veiprosjekter, innkrevingsutstyr og tilhørende systemer samt innkreving av bompenger fra kunder uten avtale i regionen.  

 , click to open in lightbox