Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1. mai 2021

Det kunngjøres herved at nye AutoPASS-avtalebetingelser vil være gjeldende fra 01.05.2021 for AutoPASS-avtaler i Norge.

Kunngjøring
01.04.202111:32 webmaster

Det kunngjøres herved at nye AutoPASS-avtalebetingelser vil være gjeldende fra 01.05.2021 for AutoPASS-avtaler i Norge. De ny avtalebetingelsene erstatter alle tidligere avtalebetingelser. AutoPASS-kunder vil i løpet av april 2021 fä tilsendt de nye avtalebetingelsene til adresse registrert pä AutoPASS-avtalen.

De nye avtalebetingelsene vil gjelde fra 01.05.21 og er vedlagt denne kunngjøringen.

Vi ønsker spesielt å fremheve følgende punkt i avtalen:

1.1
Avtale trer i kraft og er gyldig fra det tidspunktet kjøretøyet er tilordnet registeret i AutoPASS Samvirke. Normalt skjer dette en til fem virkedager etter at Bruker har registret seg som kunde. Avtalen består av Generelle betingelser og eventuelle lokale betingelser fra bompengeselskapet (heretter kalt selskapet). Gjeldende versjon av Generelle betingelser finnes på www.autopass.no, eller hos selskapet.

2.8
Ved eierskifte av kjøretøy er avtalepart ansvarlig for påløpt passeringstakst inntil melding om eierskifte er mottatt av Selskapet, og eierskifte er registrert i AutoPASS Samvirke. Dette gjelder uavhengig av om passeringer er identifisert via brikken eller ved fotografering av nummerskilt ved passering av bomstasjon. Normalt vil det gå fra en til fem virkedager fra et eierskifte er meldt til dette er registrert i AutoPASS Samvirke.

Vi anbefaler å logge inn på «Min side» via https://minside.autopass.no/ og kontrollere og eventuelt korrigere informasjon som er registrert på avtalen. Dersom avtale ikke er knyttet til «Min side» benyttes e-postadressen som er registrert i avtalen for å gjøre dette. Hvis avtalen må oppdateres med ny e-postadresse, kan dette meldes inn via kontaktskjema på nettsidene. Husk å oppgi bilnummer og/eller brikkenummer i henvendelsen.

Vi viser forøvrig til artikkelen "Dette må du som bileier gjøre når du skal selge bilen din." på https://bomveinord.no/Minside/?Article=52

, click to open in lightbox