Endringer i det nordiske brikkesamarbeidet

AutoPASS-brikker vil ikke være gyldig på Storebæltsbron i Danmark fra 01.01.2021.

04.01.202113:43 Christine Bussoli

AutoPASS-brikker vil ikke være gyldig på Storebæltsbron i Danmark fra 01.01.2021.

Brikkesamarbeidet med Storebæltbron i Danmark opphører fra 01.01.2021. Årsaken til dette er at Sund & Bælt (selskapet som drifter Storebæltbron) som det første bompengeselskapet innfører krav om at brikkeutstederen/brikken må være EETS godkjent. Per nå er ingen norske brikkeutstedere/brikker som er  EETS godkjent. Dette innbærer for deg som kunde med AutoPASS-avtale at avtalen/brikken ikke vil fungere på  Storebæltbron i Danmark fra 01.01.2021.

For deg med gyldig AutoPASS-avtale vil brikken/avtalen fortsatt virke i Danmark og Sverige på Øresundsbron og Fredrikssundsbron samt på fergene. Se oversikt her.

Photo by Ken Mathiasen on Unsplash
Storebæltsbroen Danmark
, click to open in lightbox