Bompengereformen skyter fart

Arbeidet med profesjonaliseringen av bompengesektoren og konsolideringen av fem regionale bompengeselskaper er i gang.

12.04.201615:22 seria demo

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen hovedansvaret for å gjennomføre bompengereformen.

Kort om bompengereformen

  • Formålet med bompengereformen er å gjøre bompengeinnkrevingen mer brukervennlig og kostnadseffektiv.
  • Dagens rundt 60 bompengeselskaper skal reduseres til fem regionale bompengeselskaper  som skal eies av fylkeskommunene. Det er imidlertid opp til hvert enkelt, nåværende bompengeselskap å bli en del av de nye selskapene, mens nye bompengeprosjekter vil inngå i de nye selskapene. 
  • Reformarbeidet inkluderer etablering av fem regionale bompengeselskaper, skille ut utstederfunksjonen, fordele roller mellom RBPSene og SVV, forenkle takst- og rabattstrukturen og vurdere tiltak for å redusere finansieringskostnader.

Jobbene endres

Arbeidet med reformen vil medføre store endringer i måten Vegdirektoratet, regionene i Statens vegvesen og selskapene kommer til å arbeide med bompengefinansiering i fremtiden.