w

Staten kutter bompengegjelden med 500 millioner kroner

Rundt 30 bompengeprosjekt har fått godkjent sine søknader om tilskudd til reduserte gjennomsnittstakster med til sammen 500 millioner kroner. Alle relevante prosjekter i region Nord har fått sine prosjekter godkjent.

03.01.201812:47 Redaktør

For å sette fart på regjeringens bompengereform, som blant annet skal redusere antallet selskaper fra dagens 60 til fem regionale selskaper, er det opprettet en tilskuddsordning for reduserte takster utenfor de største byene.

Statens vegvesen vil sørger for at takstene endres i tråd med forutsetningene for tilskuddsordningen. For noen prosjekt vil dette skje parallelt med at det legges om til ny takst- og rabattsystem. Takstendringene vil skje fortløpende.

For region Nord innebærer dette at relevante prosjekter får hele 85 millioner. Største tilskuddsmottaker i regionen er Veipakke Salten AS